Unutulan Sünnetler

 • Enes (ra) dedi ki: “Resulullah (sav) çocukların yanından geçer ve onlara selam verirdi.” (Buharî, 11/37.)
 •  

 • Abdullah bin Amr bin el-As (ra) şöyle buyurdu dedi: “Çocuklarınıza yedi yaşındayken namazı emredin. On yaşına geldiklerinde onlara namaz için (kılmazlarsa) vurun, yataklarını ayırın.” (Ebu Davud, 495)
 •  

 • Numan bin Beşir (ra) şöyle dedi: “Namaza başlamak istediğimizde Resulullah (sav) saflarımızı düzeltir ve saflar düzeldiği zaman namaza başlamak için tekbir alırdı. (Ebu Davud, 695)
 •  

 • Aişe (ra) şöyle dedi: “Sizden biri (yediği ) temiz yemekten dolayı abdest alıyor da söylediği çirkin sözden almaz mı?” (İbni Ebi Şeybe, 1/90)
 •  

 • Ömer (ra)den rivayet edildiğine göre Allah Resulu (sav) şöyle buyurdu: “Kim gece zikrini yapmadan uyur sonra onu sabah ve öğlen namazı arasında okursa sanki o kimse zikrini gece yapmış gibi olur.” Müslim, 747)
 •  

 • Ebu Bekir (ra) Peygamber Efendimiz (sav)den şöyle nakletti: “Bir kişi günah işler sonra kalkıp abdest alır sonra da namaz kılıp istiğfar ederse Allah onu affeder. (Tirmizi, 406)
 •  

 • Enes (ra) şöyle dedi: “Resulullah (sav) bineğinin üzerinde nafile namaz kılmak istediği zaman kıbleye yüzünü döner sonra bineğini serbest bırakır ve o nereye yönelirse oraya doğru namaz kılardı. (Ebu Davud, 1225)
 •  

 • Ebu Hureyre (ra) Resulullah (sav) şöyle buyurdu dedi: “Bir topluluk bir mecliste (bir yerde) oturur da orada Allah’ı anmaz ve Peygamberine salâvat getirmezse, bu kimseler eksik bir iş yapmış olurlar. Allah onlara dilerse azap eder, dilerse de affeder. (Tirmizi, 2/242)
 •  

 • “Kim benden sonra unutulmuş olan bir sünnetimi ihya ederse beni seviyor demektir. Beni seven de benimle beraberdir.” (İbni Mace, 4077)
 •  

 • Hilal bin Yisaf şöyle dedi: “Sahabeler (ra) nehir kıyısında olsa da abdest alırken (suyu fazla kullanmayı) israf kabul ederlerdi. (İbni Ebi Şeybe, 706)
 •  

 • “Resulullah (sav) yolculuktan döndüğü zaman ilk olarak mescide gider ve namaz kılardı. Sonra selamlaşma ve insanların ona soru sorma miktarınca mescitte otururdu. (Buharî, 5/130)
 •  

 • Ebu Umame’den (ra) merfu olarak rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Kim zikrederek ve abdestli olarak yatar sonra gece uyanırsa Allah’tan dünyayı ve ahirete dair ne isterse Allah onun isteğini verir. (Ebu Davud, 5042)
 •  

 • Ebu Hureyre (ra) rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri (farzdan sonra) (nafile-sünnet) namaz kılmak istediğinde onu sağına ve soluna ilerlemek ve gerilemekten alıkoyan nedir? (Ebu Davud, 1006.)
 •  

 • Abdullah bin Mes’ud (ra)’dan rivayet edilen bir hadiste Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Bir kimsenin mescitten geçerek orada iki rekat namaz kılmaması kıyamet alametleridir.” (İbni Huzeyme, 599)
 •  

 • Ebu Hureyre (ra) dedi ki: “Resulullah (sav) çirkin ismi güzel isimle değiştirirdi.” (Tirmizi, 2841)
 •  

 • Zeyd b. Halil el-Cüheniy’nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (sav) Efendimiz şöyle dedi: “Kim abdest alır ve onu güzel yaparsa ve sonra gaflete düşmeden huşu içinde iki rekât namaz kılarsa geçmiş günahları affolunur. (Ebu Davud, 905.)
 •  

 • Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Allah Resulü (sav) şöyle buyurdu: “Gece kalkıp namaz kılan, hanımını namaza uyandıran ve kalkmazsa yüzüne su serpen kişiye Allah rahmet etsin. Gece kalkıp namaz kılan ve eşini (namaza) kaldıran ve kalkmazsa yüzüne su serpen kadına Allah rahmet etsin. (İbni Mace, 1336)
 •