Bir Demet Ayet-i Kerime

Zikir ile ilgili ayet-i kerimeler

“Ey Muhammed! Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz peygamberler gönderdik. Bilmiyorsanız ‘zikir ehli’nden sorun.” (Nahl, 16/43).
 
“Öyle insanlar vardır ki, ne bir ticaret, ne bir alışveriş on­ları Allah’ı zikirden, namazı kılmaktan, ze­katı vermekten alıkoyamaz.” (Nur, 24/37)
 
“Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir, kendilerine O’nun âyetleri okununca bu, onların imanlarını artırır ve yalnız Rab’lerine güvenip dayanırlar…” (Enfâl, 8/2)
 
“Onlar ki ayakta dururken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah’ı zikrederler [ve] göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler: ‘Ey Rabbimiz! Sen bunları[n hiç birini] anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Sen yücelikte sınırsızsın! Bizi ateşin azabından koru!’ ” (Âl-i İmrân, 3/191).
 
“O takvâ sahipleri, bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı zikrederler. O’nu hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfâr ederler…” (Âl-i İmrân, 3/135).
 
“O gün zalim, parmaklarını ısırır ‘Eyvah! der, keşke o Peygamberle birlikte bir yol tutaydım. Eyvah! Keşke falancayı dost edinmeyeydim! Vallahi bana gelen Zikirden beni o uzaklaştırdı.’ Zaten Şeytan, insanı işte böyle uçuruma sürükleyip sonra da yüzüstü, yalnız bırakır. O gün Peygamber: ‘Ya Rabbi, halkım bu Kur’anı terkedip ondan uzaklaştılar!’ der.” (Furkan, 25/27-30).
 
“Onlar ki, inanmışlar ve ‘zikrullah’ ile kalpleri huzur ve doyum bulmuştur; Dikkat edin, kalpler gerçekten de ancak ‘zikrullah’ ile huzura erişir.” (Ra’d, 13/28).
 
Rabbinin rahmetini umarak gece saatlerinde secdeye kapanan kimse

Yoksa o (inkar eden kimse), Ahiret’ten çekinip, Rabbinin rahmetini umarak gece saatlerinde secdeye kapanan, kıyamda iken (gecenin saatlerini) ibadetle geçiren kimse (gibi) midir? (Ey Resûlüm!) De ki: “(Allah’ı veya ilâhi gerçekleri) Bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt ve ibret alırlar. (Zümer:9)
 
Birbirinizle çekişmeyin
“Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Aksi takdirde korkuya kapılır, rüzgârınız (gücünüz-devletiniz) gider. Sabredin! Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal-46)
 
Önderler kabul edilenlere dikkat!
“O gün her insan topluluğuna önderleri ile çağıracağız.” (İsra, 17/71)