Dualar

Allahım, ölüm bizi uyandırmadan uyandır. Seyyid’ül-mürselin hürmetine..
İmam Rabbani Hazretleri
İmam Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 206. Mektup
***

“Askerimize, polisimize, okuyan talebelerimize, hastalarımıza, evlatlarımıza, gelinlerimize, kızlarımıza, hanımlarımıza, kardeşlerimize… Allah(C.C.) imanla, ihlâsla, istikametten ayrılmadan en üst mertebe ve makamları cümlenize nasip eylesin.”
Aybastılı Hacı Dursun Efendi Hazretleri
30 Ekim 2011 İstanbul Sohbeti
***

“Allah(C.C.) yolumuzdan ayırmasın.
Zikrimizi daim eylesin.
Feyzimizi bol eylesin. İhlâsımızı bol eylesin.
İhlâs ve istikametten ayırmasın.”
Aybastılı Hacı Dursun Efendi Hazretleri
30 Ekim 2011 İstanbul Sohbeti
***

“Kıyametin sabahına kadar, tarikatımızı müridsiz ve mürşidsiz bırakma ya Rabbi”
Aybastılı Hacı Dursun Efendi Hazretleri
30 Ekim 2011 İstanbul Sohbeti

 

***

Allahü teâlâ, sizi, bilinen ni’metlere ve bilinmeyen se’âdetlere kavuşdursun! Bilinen ni’metler, zâhirin ya’nî bedenin, ahkâm-ı şer’ıyyeyi yapmakla süslenmesidir “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vettehıyye”. Görünmeyen, ma’nevî se’âdet de, bâtının ya’nî kalbin ve rûhun, Allahü teâlâdan başka şeylere bağlanmakdan kurtulmasıdır.

İmam Rabbani Hazretleri
İmam Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 49. Mektup

 

***

Allahü teâlâ, sevgili Peygamberi hurmetine “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”, kendinden başkalarına köle olmakdan kurtarsın! Bütün varlığımızla kendisine bağlanmamızı nasîb eylesin!

İmam Rabbani Hazretleri
İmam Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 50. Mektup

 

***
“Allahü teala, size razı olduğu işleri yapmanızda başarı ihsan eylesin.”

İmam Rabbani Hazretleri
Ekrem Sağıroğlu, İmam-ı Rabbani Hayatı Cihadı Eseri, Sayfa 173

“Allah’ım dünyayı kalplerimizde küçült, âhireti de kalplerimiz de büyült! Habibin Muhammed hürmetine! O’na ve âline salat ve selam olsun…”

İmam Rabbani Hazretleri
Ekrem Sağıroğlu, İmam-ı Rabbani Hayatı Cihadı Eseri, Sayfa 403

 

***

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Dayanılamayacak dertten, insanı helâke götürecek tâlihsizlikten, başa gelecek fenalıktan ve düşmanı sevindirecek felâketten Allah’a sığınınız.”

(Buhari, Deavat, 28; Müslim, Zikir, 53)
İmam Nevevî, Rizyazüs’salihin, Rasûlullah’ın Hayatından Dualar, Hadis No:1472
***

Peyramberimizin (S.A.V.) secdede ettiği dua
Hz.Âişe (rah) şöyle demiştir: Bir gece Peygamberimizin (s.a.s.) yanımda olmadığını farkettim, karanlıkta el yordamıyla bakınmaya çalıştım. (Onu araştırırken) elim ayağının tabanına temas etti. Secde vaziyetinde iki ayağını da dikmiş şöyle diyordu:
secde_duası
“Allâhümme innî eûzü bi-rızâke min sahatik, ve bi-muâfâtike min ukûbetik, ve eûzü bike minke, lâ uhsî senâen aleyke, ente kemâ esneyte alâ nefsike”
“Allahım! Senin gazabından rızâna, azâbından affına sığınırım. Ben Senden Sana (celâlinden cemâline) sığınırım. Ben seni lâyık olduğun şekilde medh ü senâ edemem. Sen kendini nasıl medh ü senâ etmişsen öylesin.”

Müslim, Salât 222; Ebu Davud, Salât 152

 

***
Allahu Teâlâ, insanların seyyidi “sallallahu aleyhi ve sellem” hürmetine, hepimizi yanılmaktan, şaşırmaktan korusun!

İmam Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 35. Mektup

 

***

Salât-ı Nâriye Duâsı
sn_1
Mânâsı:

“Allâh’ım, kendisi hürmetine düğümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-ü hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtınca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.”

 

***

“Allahu Teâlâ sizi Muhammed aleyhisselâma tâm uymakla şereflendirsin ve Muhammed Mustafânın “sallallahu aleyhi ve sellem” sünnetlerinin süsü ile zînetlendirsin! ”

İmam Rabbani Hazretleri
İmam Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 30. Mektup

 

***

“Allahu Teâlâ, bizi ve sizi ta’assubdan, ya’nî başkasını çekememekten ve doğru yoldan ayrılmaktan korusun ve insanların en üstünü o temiz Peygamberi hürmetine “sallallahu aleyhi ve sellem” pişmân olacak, üzülecek şeyleri yapmaktan kurtarsın!”

İmam Rabbani Hazretleri
İmam Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 29. Mektup
***

“Allahu Teâlâ bizi ve sizi, sevgili Peygamberine “sallallahu aleyhi ve sellem” tam olarak uymakla şereflendirsin!”

İmam Rabbani Hazretleri
İmam Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 29. Mektup
***

“Allahu Teâlâ, Peygamberlerin en üstünü hürmetine “sallallahu aleyhi ve sellem” size selâmet ve âfiyet versin!”

İmam Rabbani Hazretleri
İmam Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 24. Mektup
***

“Allahü teâlâ hepimizi lâfdan kurtarıp, iş yapmak nasîb buyursun. İnsanların en iyisi ve hepsinin Peygamberinin “sallallahü aleyhi ve sellem” hâtırı için, amelsiz ilmden, işe yaramıyan bilgilerden korusun! “

İmam Rabbani Hazretleri
İmam Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 23. Mektup