Hikmet Kapısı - Sayfalar

Zahirin halk, batının Hak ile olsun

Sohbetler

Posted on Kas 27, 2015 in manset | Sohbetler için yorumlar kapalı

HACI DURSUN AKBALIK EFENDİ HAZRETLERİ ALDIĞI GÖREVİN MANEVİ AĞIRLIĞINI ANLATIYOR “…Hiçbir beklentim yok. Hiçbir zaman kendime yorum yapmadım. Efendimizin, Sultanımızın yanına otururken hazer ediyordum, haya ediyordum. Arkadaşlar bir şey şüphelenirler belki, bir beklentisi var zannetmesin diye hep kenarlara kaçmayı tercih ediyordum. Ama Efendimiz çağırıyordu yanına. Adap gereğince çağrılınca gitmemiz gerekiyordu. Efendimiz emir buyurunca, birkaç kelam sohbet ediyorduk. Ama böyle bir şeyin bizim başımıza geleceğini, efendim, böyle bir görevin bize tevdi edileceğini hiç beklemediğimiz bir anda, ama Bekir ağabeyimizin biraz evvel buyurduğu gibi, meğer Sultanımız bazı yerlerde, esprili oluyor zannediyordum bana, “Heze Şeyhül Ekber” buyururdu. Biz kendimize yorum yapmazdık öyle bir şeyi. Efendimiz bazen Çorumlu Pir Hazretleri’nin Medine-yi Münevvere’ye defnedilmesinden sonra, ordaki Araplar O’nu kabirden çıkarmak istemişler; Haki Hazretleri de başındayken, -“Al cenezeni burdan” -“Hayır, vasiyet var burda yatacak,” -“Al.” Almamış, onlar kendileri asılıyorlar, uzatmayacağım, çoğunuzun bildiği şey ve kefene...

Devamını Oku

Merak Edilenler

Posted on Kas 27, 2015 in manset | Merak Edilenler için yorumlar kapalı

İrşad ve tebliğ etmede öncelik kimlere olmalıdır? (Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. (Resûlüm! onun halini) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek, yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek. Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak ve (Allah’tan) korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun. (Abese 1-10) İrşad ve tebliğ etmede öncelik istekli olan kimseyedir. Zengin olana, itibarlı olana, zeki olana, makamı olana değil! Allah(C.C)’ın en güzel şekilde yarattığı insanın dünyadaki misali nedir? Bir yolda duran ilerisinde mutluluklar diyarı, arkasında da karanlıklar diyarı olan son teknoloji ile üretilmiş bir araba düşünelim. Şoför, koltuğa otursa ve bu son model arabayı ileri vitese takıp kullansa arabayı en iyi şekilde kullanmış ve mutluluklar diyarına ve bu diyarın en güzel mekanlarına varmış olur. Fakat aynı şoför bu arabayı geri...

Devamını Oku

Hadisi Şerifler

Posted on Kas 27, 2015 in manset | Hadisi Şerifler için yorumlar kapalı

İlim halkalarının önemi Abdullah bin Amr (ra)’ın anlattığına göre Rasûlullah (sav) bir gün mescide girince halka halinde oturmuş iki grupla karşılaştı. Gruplardan biri Kur’ân-ı Kerîm okuyor ve Allah Teâlâ’ya dua ediyordu. Diğeri ise ilim öğreniyor ve öğretiyordu. Bunu gören Nebiyy-i Muhterem Efendimiz: “Bunların hepsi hayır üzeredirler. Şunlar Kur’ân-ı Kerîm okuyor ve Allah Teâlâ’ya dua ediyorlar. Allah dilerse onlara (istediklerini) verir, dilerse vermez. Şunlar da ilim öğrenip öğretiyorlar. Ben de ancak bir muallim olarak gönderildim” buyurdu ve hemen ilimle meşgul olanların yanına oturdu. İbn Mace, “Mukaddime”, 17 İlimin önemi “Rütbelerin en üstünü, ilim rütbesidir.” (Rütbetül-ilmi aler rüteb) (Hadisi şerif- Hadarat-ül-kuds) Hz Ebu Bekir(r.a) manen yetişmesi “Allah’tan, benim gönlüme ne geldi ise ben onu Ebû Bekir’in gönlüne aktardım” İbnü’l Cevzi, Mevzuatü’l Kübra 1/219. Alışverişte malın kusurunu gizleme “Müslüman bir kimsenin, bir malda kusur olduğunu bildiği halde, müşteriye haber vermeden satması haramdır.” İbnu’d...

Devamını Oku

Kur’an-ı Kerim

Posted on Kas 27, 2015 in manset | Kur’an-ı Kerim için yorumlar kapalı

  el-FÂTİHA Süresi Müddesir sûresinden sonra Mekke’de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur’an’ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına “Fâtiha” denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına “Ümmü’l-Kitâp” dinin asıllarını ihtiva eden manasına “el-Esâs”, ana hatlarıyla İslâm’ı anlattığı için “el-Vâfiye” ve “el-Seb’u’l-Mesânî”, birçok esrarı taşıdığı için “el-Kenz”. Peygamberimiz “Fâtiha’yı okumayanın namazı olmaz” buyurmuştur. Onun için, Fâtiha, namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah’a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah’tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah’ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. Kur’an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur’an’ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fâtiha’da vardır. Zira Fâtiha’da, övgüye, ta’zime ve ibadete lâyık bir tek Allah’ın varlığı, O’nun hakimiyeti, O’ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru...

Devamını Oku

Altın Halka (Altın Silsile)

Posted on Kas 27, 2015 in manset | Altın Halka (Altın Silsile) için yorumlar kapalı

  1) O (S.A.V.) 2) EBU BEKİR(R.A) 3) SELMAN-I FÂRİSİ(R.A) 4) KÂSIM(R.A) 5) CAFER-İ SADIK(R.A) 6) BEYAZIT-I BESTAMİ(K.S.) 7) EBU’L HASANHARKÂNİ(K.S.) 8 ) EBU ALİ FERÂMÂDİ (K.S.) 9) YUSUF HEMEDANİ (K.S.) 10) ABDU’LHÂLIK GÜCDÜVÂNİ (K.S.) 11) ÂRİF RÎVGERÎ (K.S.) 12) MAHMUD İNCÎRÎ FA’NEVÎ (K.S.) 13) ALİ RÂMITENÎ (K.S.) 14) MUHAMMED BABA SEMMASİ (K.S.) 15) SEYYİD EMİR GÜLÂL (K.S.) 16) ŞAH-I NAKŞI BEND MUHAMMED BAHAÜDDİN (K.S.) 17) ALAÜDDİN ATTAR (K.S.) 18) YA’KUB ÇERHÎ(K.S.) 19) UBEYDULLAH AHRÂR (K.S.) 20) MUHAMMED ZÂHİT BEDAHŞÎ (K.S.) 21) DERVİŞ MUHAMMED (K.S.) 22) HÂCEGÎ EMKİNEGÎ (K.S.) 23) HOCA MUHAMMED BÂKÎ BİLLÂH (K.S.) 24) İMAM-I RABBANİ (K.S.) 25) MUHAMMED MA’SUM (K.S.) 26) SEYYİD SEYFEDDİN (K.S.) 27) SEYYİD NUR (K.S.) 28) MAZHAR CAN-I CANÂN (K.S.) 29) ABDULLAH DEHLEVİ (K.S.) 30) MEVLANA HÂLİD (K.S.) 31) ABDULLAH-İ MEKKÎ (K.S.) 32) SEYYİD YAHYA DAĞISTÂNÎ (K.S.) 33) HACI MUSTAFA RÛMÎ(K.S.) 34) HACI...

Devamını Oku